Steigėjas
kauno-miesto-savivaldybe
Partneriai
smm
upc
logo_lt

Sveikatos želmenėlių asociacijos nariai

bepatyciu-logo
Apklausos

Kaip vertinate mūsų įstaigos paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Nuotolinio darbo apžvalga

Lopšelio – darželio ,,Kodėlčiukas‘‘ visas mokytojų kolektyvas nusiteikė dirbti nuotoliniu būdu. Darbą pradėjome š. m. kovo 16 d. kada buvo paskelbtas karantinas. Nuotolinis darbas –  nauja patirtis ir iššūkis visai bendruomenei. Taikome naujoves, domimės informavimo būdais, ieškome naujų darbo formų, būdų, sėkmingai bendraujame su ugdytinių tėvais(globėjais) ir sugebame išeiti iš komforto zonos. Nuotolinis mokymasis el. dienynas sistemoje ,,Mūsų darželis‘‘ vyksta: asinchroniškai – mokymo metu ugdytiniai ir mokytojos dirba skirtingu laiku bendradarbiaudami IKT įrankių pagalba. Ugdytiniai savarankiškai ar padedant tėvams(globėjams) ugdosi namuose ir po to gaunamas tiesioginis grįžtamasis  ryšys su mokytoju, specialistais. Sinchroniškai – ugdymo metu ugdytiniai ir mokytojos dalyvauja mokymo procese tuo pačiu metu.

Mokytojos, pasiruošiant nuotoliniam darbui dalyvavo virtualiuose seminaruose arba savarankiškai nagrinėjo nuotolinio ugdymo priemones. Visa tai daro ir toliau. Jos taip pat iš anksto numato ugdymo veiklas, planuoja ugdymo turinį, kuriame skiria praktines, kūrybines užduotis. Mokytojos, informuoja ugdytinių tėvus(globėjus) nurodydamos bendravimo formas, paaiškindamos, kaip susirasti pateiktą informaciją. Mokytojos ir specialistai, sistemingai pildo el. dienyną ,,Mūsų darželis‘‘, dalinasi patirtimi tarpusavyje.

Įstaigos vadovai (direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui) – nuolat dalijasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Taip pat kontroliuoja ir tikrina el, dienyne ,,Mūsų darželis‘‘ įrašus apie pravestus užsiėmimus, veiklas, atlieka tėvų ir mokytojų  apklausas nuotolinio ugdymo eigai koreguoti ir  tobulinti, organizuoja ugdymo(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus.

Norime pasidžiaugti darbo rezultatais kartus su visais, pateikdami veiklų nuotraukas.