Vaiko meninė raiška – tai būsenos,  įspūdžių, emocijų, jausmų perteikimas meninės raiškos priemonėmis: judesiu, balsu, veiksmu, vizualine raiška.

Kiekvienas vaikas geba save išreikšti per muzika, o meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą Lina Matelienė pagelbėja susipažinti su muzikiniu pasauliu.

Kiekvienos grupės  t.y. ,,Varpelio“, ,,Drugelių“, ,,Kiškučių“ ir ,,Peliukų“ vaikai, per savaitę turi du muzikinius užsiėmimus, jų metu vaikai:

  • Susipažįsta su įvairia muzika ir įgyja žinių apie ją;
  • Susipažįsta su žmogaus balso aparatu;
  • Mokinasi taisyklingai dainuoti, stovėti;
  • Groja įvairiais muzikos instrumentais, ritmuoja;
  • Žaidžia muzikinius žaidimus, šoka ratelius;
  • Vaidina ir imituoja.

 

Be dainų ir šokių neįvyksta nei vienas darželio tradicinis renginys, juose visuomet dainuoja, šoka, vaidina ir žaidžia vaikai. Nuolatos dalyvaujame renginiuose už darželio ribų: dainų varžytuvėse, konkursuose, pasirodymuose ir festivaliuose. Taip pat organizuojame šventes, renginius, festivalius kviesdami kitų Kauno darželių vaikus.

 

Muzikos užsiėmimuose stengiamasi sudaryti sąlygas vaikams laisvai muzikuoti, patiriant teigiamas emocijas.

 

Lankstinukas apie muzikos užsiėmimus.