Steigėjas
kauno-miesto-savivaldybe
Partneriai
smm
upc
logo_lt

Sveikatos želmenėlių asociacijos nariai

bepatyciu-logo
Apklausos

Kaip vertinate mūsų įstaigos paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Nuotolinis mokymas

Vaikai, pasiilgę savo grupės draugų, juos piešė, reiškė mintis, kodėl jie draugai, siunčia vieni kitiems linkėjimus ir laukia susitikimo darželyje. Vaikų piešiniai dalyvaus respublikinėje virtualioje vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Mes draugai“.

 

„Drugelių“ gr. tėveliai dalyvaudami parodoje  padėjo vaikams išreikšti kūrybiškumą bei savęs pažinimą, atskleidžiant gėlių pasaulį. Vaikučiai susipažino su gėlių įvairove bei žmogaus ir gamtos sąveika. Praplėtė žinias apie gamtą, gėles, elgesį su augalais, atsakomybę prižiūrint augalus, gėles. Prisiminė pareigas ir gero elgesio taisykles prižiūrint, auginat, stebint, augalus, gėles. Vaikai piešė, kūrė mozaikas iš gėlių ir gamino popierines gėles. Savo nuostabius kūrinius tėveliai nufotografavo ir siuntė mokytojai. Rezultatas visus pradžiugino.

„Pavasarinių gėlių šokį“ galite rasti čia:„Drugelių“ gr. vaikų gėlių šokis

Ši tema vaikus sudomino. Jie domėjosi Velykų papročiais, burtais. Vaikai gebėjo įvardyti pagrindinį Velykų simbolį – margutį. Ugdytiniai, padedant tėveliams, įvairiais būdais margino kiaušinius.Džiugu, kad tėvelių išradingumo dėka, Velykinis laikotarpis, vaikams buvo smagus. Tai atsispindi nuotraukose ir tėvelių laiškuose. Vaikai siuntė ne tik piešinius, nuotraukas, bet ir video Velykinius sveikinimus.

 

Nuotolinio darbo apžvalga

Lopšelio – darželio ,,Kodėlčiukas‘‘ visas mokytojų kolektyvas nusiteikė dirbti nuotoliniu būdu. Darbą pradėjome š. m. kovo 16 d. kada buvo paskelbtas karantinas. Nuotolinis darbas –  nauja patirtis ir iššūkis visai bendruomenei. Taikome naujoves, domimės informavimo būdais, ieškome naujų darbo formų, būdų, sėkmingai bendraujame su ugdytinių tėvais(globėjais) ir sugebame išeiti iš komforto zonos. Nuotolinis mokymasis el. dienynas sistemoje ,,Mūsų darželis‘‘ vyksta: asinchroniškai – mokymo metu ugdytiniai ir mokytojos dirba skirtingu laiku bendradarbiaudami IKT įrankių pagalba. Ugdytiniai savarankiškai ar padedant tėvams(globėjams) ugdosi namuose ir po to gaunamas tiesioginis grįžtamasis  ryšys su mokytoju, specialistais. Sinchroniškai – ugdymo metu ugdytiniai ir mokytojos dalyvauja mokymo procese tuo pačiu metu.

Mokytojos, pasiruošiant nuotoliniam darbui dalyvavo virtualiuose seminaruose arba savarankiškai nagrinėjo nuotolinio ugdymo priemones. Visa tai daro ir toliau. Jos taip pat iš anksto numato ugdymo veiklas, planuoja ugdymo turinį, kuriame skiria praktines, kūrybines užduotis. Mokytojos, informuoja ugdytinių tėvus(globėjus) nurodydamos bendravimo formas, paaiškindamos, kaip susirasti pateiktą informaciją. Mokytojos ir specialistai, sistemingai pildo el. dienyną ,,Mūsų darželis‘‘, dalinasi patirtimi tarpusavyje.

Įstaigos vadovai (direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui) – nuolat dalijasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Taip pat kontroliuoja ir tikrina el, dienyne ,,Mūsų darželis‘‘ įrašus apie pravestus užsiėmimus, veiklas, atlieka tėvų ir mokytojų  apklausas nuotolinio ugdymo eigai koreguoti ir  tobulinti, organizuoja ugdymo(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus.

Norime pasidžiaugti darbo rezultatais kartus su visais, pateikdami veiklų nuotraukas.

Pasakos – vaikų džiaugsmas. Jos išlaisvina ne tik kūrėjo, bet ir klausytojo mintis. Puiki vertybių skrynia,,,tai tarsi stebuklas, malonus netikėtumas, padedantis ugdyti rišliąją kalbą, skatinantis meninę raišką, mokantis inscenizuoti, iliustruoti ir sekti pasakas. Nuotraukose matosi, kaip vaikai klauso liežuvio pasakos ir atlieka liežuvio mankštą.