Jeigu tave atves takelis
Į „Kodėlčiuką“ į svečius
Sustok prie durų, kur varpelis
Kasdien sutinka vaikučius

Lankstinukas apie „Varpelio“ grupę.

Viena iš keturių  gyvuojančio mūsų darželio grupių 1997 m. pavadinta „Varpelio“ vardu.

Šiuo metu grupė lanko 16 ikimokyklinio amžiaus vaikų nuo 5 iki 6 metų.

Ugdymo procesas grupėje organizuojamas vadovaujantis lopšelio – darželio „Kodėlčiukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, remiamasi metodinėmis rekomendacijomis, ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis, bei ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. Ugdymo(si) procese naudojama  STEM ugdymo(si) elementai,  siekiant vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo, susidomėjimo eksperimentuojant, taip pat emocinio ugdymo programa ,,Kimochis‘.‘

„Varpelio“ grupės pagrindiniai tikslai: tenkinti svarbiausius vaiko poreikius -pažinimo, saviraiškos, judėjimo, bendravimo, fizinio ir psichinio saugumo, puoselėti jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą.

Žaidimas – mūsų vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinis tobulėjimo metodas, todėl grupėje kuriama tokia aplinka, kuri skatina vaikus veikti, ieškoti, tirti ir atrasti, sužinoti ir savo patyrimus dalintis su kitais.

Puoselėjamos grupės tradicijos, švenčiamos metinės šventės: Rudenėlio, Užgavėnės, Kaziuko mugės, Velykos, Motinos ir Tėvo dienos, vaikų gimtadieniai,

Vasarą dalyvaujama  įstaigos pedagogų organizuojamoje „Vasaros stovykloje“. Taip pat organizuojama bei dalyvaujama Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus, Žaliakalnio seniūnijos, respublikiniuose projektuose ir parodose.

„Varpelio“ grupėje laikomasi šių taisyklių :

  • pasisveikinu ir atsisveikinu;
  • atsargiai elgiuosi su žaislais ir juos padedu į vietą;
  • esu draugiškas ir dalinuosi.

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
Jūratė Petravičienė
Jolanta Ravinskienė
Mokytojos padėjėja Lina Gurskienė