1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją įstaigos direktorei raštu. St. Raštikiog. 21, Kaunas arba el. paštu info@kodelciukas.com. Tėvų apeliacija registruojama įstaigos raštvedės.
  2. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per keturiolika kalendorinių dienų.