Žaidimų-kompiuterių kambarys įkurtas 1989 metais ir buvo tik du Lietuvoje darželiai, mūsų ir darželis Šiauliuose. 2017 m. įkurta knygų bibliotekėlė skirta vaikams ir įstaigos darbuotojams.  Sistemingai atnaujinama kompiuterinė technika. Paskutinį kartą atnaujinta 2019 metais. 2019-2020 m. m. įsigyta įnovatyvių  ugdymo(si) priemonių. Ugdytiniai naudojasi interaktyvia lenta, edukacinėmis bitutėmis – robotais ,,Bee – Bot‘‘, kurių pagalba lengviau sužinoti kur yra kairė ir dešinė, ugdo loginį mąstymą. Vaikai naudojasi šviesos stalu, šviesos rėmeliu ant kurio galima piešti iš abiejų pusių. Vaikų mėgstamas kamuolių rinkinys ,,Emocijos‘‘. Vaikai lavinami įvairių ugdymo(si) priemonių pagalba. Ugdytiniai mėgsta žaisti kompiuterinius, kūrybinius žaidimus, kuriuose pritaiko saugaus eismo taisykles, žaisdami prisimena skaičius, raides, spalvas, geometrines figūras, ugdo kitas įgytas žinias. 2020 m. yra įkurta tyrinėjimų erdvė, kurioje vaikai eksperimentuoja tyrinėja.  Jiems visada padeda mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Ilona Kairienė.