„KODĖLČIUKO“ VEIKLIŲ MAMYČIŲ-TĖVELIŲ KLUBAS

KLUBO  MISIJA:   Suvienyti visas lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ mamas ir tėčius,  kartu siekti realių pokyčių bendradarbiavime ugdant mūsų mažylius, šeimos atžvilgiu įgyvendinant užsibrėžtus tikslus. 

MŪSŲ VIZIJA:  
Tapti veikliu, iniciatyviu, vieningu, tolerantišku, draugiškiausiu, atviru,  motyvuotu, bendradarbiaujančiu, siekiančiu naujovių ir permainų „Kodėlčiuko“ mamas ir tėčius suvienijančiu klubu. Tapti    realių rezultatų pavyzdžiu. 

MŪSŲ VERTYBĖS:  Solidarumas, empatija, pozityvumas, pasitikėjimas, nuoširdumas, tolerancija, bendradarbiavimas, tobulėjimas, atsakomybė, savirealizacija, verslumas, sveikas požiūris į save ir savo šeimą. 

 

VEIKLŲ AKIMIRKOS:

Veiklių mamų-tėvelių klubo narė Joana Šiugždinytė supažindino vaikus su siuvimo mašinos galimybėmis, jos programavimu, taip paskatindama vaikus kurti, pažinti, domėtis.

Advento pasakėlės

„Varpelio “ gr. ugdytinio Kasparo mama Joana Šiugždinytė

Atostogų arkliukas

 

 

 

„KODĖLČIUKO“ VEIKLIŲ MAMYČIŲ-TĖVELIŲ KLUBO NUOSTATAI

Klubo tikslai

 • Klubo  pagrindinis tikslas yra tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.
 •  Paveikti moterų apsisprendimą neatidėlioti motinystės, taip gerinant demografinę Lietuvos padėtį.
 • Suvienyti visus „Kodėlčiuko“ ugdytinių tėvelius ir globėjus, skatinant idėjų sklaidą, bendradarbiavimą, plėtoti  partnerystę, skiepyti bendruomeniškumo jausmą.
 • Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į mamas, auginančias vaikus.
 • Didinti mamų ir tėčių motyvaciją, užimtumo gebėjimus ir galimybes dalyvauti ugdymo procese.
 • Palaikyti, įkvėpti mamas ir tėčius bendrai veiklai ir patenkinti specifinius jų poreikius (svarba, tapatumas, auginimas, intymumas, pagalba, poilsis, perspektyva, viltis ir t.t.).
 • Skatinti savanorystę.
 • Suteikti nemokamas konsultacijas jiems aktualiais klausimais.
 • Ruošti ir teikti projektus.
 • Vykdyti šviečiamąją veiklą.
 • Aktyvinti bendruomenę, jos pilietiškumą ir informatyvumą. 

Klubo  narių/rėmėjų teisės ir pareigos

 • Klubo nariu/rėmėju gali būti 18 metų sulaukusi moteris, vyras,  turintis vaiką/vaikus ir pritariantis klubo  nuostatams.
 • Klubo nariai/rėmėjai turi teisę teikti pasiūlymus tiesiogiai klubo vadovui.
 • Klubo nariai/rėmėjai privalo laikytis klubo nuostatų.
 • Klubas gali užmegzti tarptautinius ryšius.
 • Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais, skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti klubo tikslus.
 • Klubo nariai/rėmėjai privalo aktyviai dalyvauti klubo organizuojamose veiklose, susibūrimuose.
 • Gali turėti rėmėjus, kuriais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, gauti jų paramą.
 • Klubo nariai/rėmėjai privalo gerbti kitus klubo narius.

Klubo numatomos veiklos

 • Veiklos bus organizuojamos atsižvelgus į individualius mamų poreikius ir taikant įvairias darbo formas, neformaliojo ugdymo metodus, skatinančius motyvaciją dirbti/mokytis, didinančius pasitikėjimą savimi ir atsakomybę, leidžiančius labiau pažinti save, atskleidžiant savo silpnąsias ir stipriąsias puses, asmens gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti ir padėti kitiems.
 • Saviugdos ir veiklos skatinimas (Seminarai, mokymai, konsultacijos, renginiai, laisvalaikio kūrimas, motyvavimas ir t.t.) 
 • Mamų ir tėčių susibūrimų organizavimas, skatinant bendrauti, skiepijant bendruomeniškumo jausmą, dalintis žiniomis, informacija, pristatinėti savo veiklas.
 • Labdaros/paramos organizavimas verslo idėjos realizavimo procesui užtikrinti.
 • „Kodėlčiuko“ veiklių mamyčių ir tėčių klubas sieks bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, su verslo grupėmis bei visomis kitomis įstaigomis.

 „Kodėlčiuko“  veiklių mamyčių-tėvelių klubo vadovė Julija Smilga