Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt

Kauno miesto savivaldybė: www.kaunas.lt

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba: www.kppc.lt

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras: www.kpkc.lt

Nacionalinė švietimo agentūra: www.nsa.smm.lt