Rasa Kazimiera Tamulaitienė
Direktorė
Tel.faks. 8-37 314073
El.paštas:  kodelciukasrasa@gmail.cominfo@kodelciukas.com

II vadybinė ir vyr.auklėtojos kvalifikacinės kategorijos

GYVENIMO APRAŠYMAS:

Asmeninė informacija:
Gimimo metai 1960, Kaunas
Gyvenamoji vieta – Kaunas.

 

Išsilavinimas:
1978m. Kauno 17 vidurinė mokykla
1978-1981m Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla, specialybė: suteikta ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.
1981-1984m.ŠPI KIAF magistro kvalifikacinis laipsnis, specialybė: suteikta  ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.
2000-2002m. VDU edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Profesinė patirtis:
Pedagoginio darbo stažas – 34 m., vadybinio darbo stažas- 31 metai.
1978m. birželis -rugpjūtis – Kauno lopšelis-darželis Nr.98, lopšelio gr. med.sesuo.
1978m.rugpjūtis – 1984m. vasaris- Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė m-la , studentė;
1981m.vasaris- 1981m.rugpjūtis – Kauno lopšelis darželis Nr.69, auklėtoja.
1981m.rugsėjis-1984m.rugpjūtis – Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, studentė.
1984m.rugsėjis- 1985m.spalis Kauno lopšelis-darželis Nr.83, auklėtoja.
1985m. spalis- iki dabar Kauno lopšelis darželis Nr.55, nuo 1994m. Kauno lopšelis- darželis „Kodėlčiukas“ – direktorė.

 

Ilona Kairienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel. 8-37 313985
El. paštas: ugdymas@kodelciukas.com
II vadybinė ir metodininko kvalifikacinė kategorija

GYVENIMO APRAŠYMAS:

Asmeninė informacija:
Gimimo metai 1963, Kaunas
Gyvenamoji vieta- Kauno m.

Išsilavinimas:
1981 m. Kauno 25 vidurinė mokykla.
1981-1983m. Vilniaus prekybos technikumas, specialybė: pramoninių prekių mokslo ir prekybos organizavimas.
2002-2007 m. Šiaulių universitetas, specialybė: baigė pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programą, suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

2015-2017m. Lietuvos sporto universitetas, baigė edukologijos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Profesinė patirtis: Pedagoginio darbo stažas – 10 m.,  darbo stažas- 24 metai.

1983-1992 „Littorgodežda“, prekių žinovė.
2001-2003 Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“, auklėtojos asistentė.
2004-2005 UAB „Antijara“, vadybininkė.
2005-2007 Kauno darželis-mokykla „Žemyna“, mokytojos asistentė.
2007-2014 Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“, auklėtoja.
2014m. Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtoja.

 

Kristina Abramavičienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Tel. 8-37 313985
El.paštas: ukvedys@kodelciukas.com

GYVENIMO APRAŠYMAS:

Asmeninė informacija:
Gimimo metai 1961, Kaunas
Gyvenamoji vieta- Kaunas

Išsilavinimas:
1986 m. Buhalterijos kursai
1982-1986 m. Kauno technikos kolegija, specialybė: technikas-technologas.

Profesinė patirtis:
1981-1982m. Kauno lopšelis-darželis Nr.49,pavaduojanti  auklėtoja.
1982-1986m. Trikotažo fabrikas, siuvėja.
1986-2004m. AB „Kauno vaistinių centras“ Dainavos vaistinė, buhalterė.
1997-2011m. UAB „Smiltyninio Šlamučio“ vaistinė, buhalterė.
2008-2010m. IĮ „Almantė“UAB“, pardavėja-konsultantė .

2014m. Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, raštvedė.