ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „KODĖLČIUKAS“ TAISYKLES GALITE ATSISIŲSTI ČIA.

 

Asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka:

  • Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams-raštvedė Kristina Abramavičienė tel.+370 674 18233;
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Kauirienė tel. 37 313985
  • Kompiuterinių sistemų specialistė Ignė Elena Bulbenko tel. 37 313985.