Ugdomąją šokio veiklą vykdo meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, Aurika  Celiešienė, jai padeda grupių mokytojos.