Gerbiami mūsų bendruomenės nariai,

Esame dėkingi už Jūsų 2020 metais paskirtą paramą 1208,00 Eur.. Lėšos jau panaudotos – oro kondicionavimo sistemos Varpelio  grupėje įrengimui.

Jūsų paskirti 1,2 proc. nuo sumokėto GPM gali virsti kokybiškesne lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ugdomąja aplinka. Bus sudarytos dar geresnės sąlygos vaikučių ugdomąjai, žaidybinei veiklai.

Norime informuoti, kad tai nėra privaloma akcija, mūsų įstaiga jokiu būdu nekontroliuos ir neviešins rėmėjų

Nuoširdžiai dėkojame visiems, paskyrusiems 1,2 procentus nuo sumokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos lopšelio – darželio „Kodėlčiukas“ veiklai vystyti. Tikimės Jūsų paramos ir 2021 metais. Dėkojame už Jūsų supratimą ir bendradarbiavimą.

Primename:

Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 1,2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus.

Prašymą (Forma FR0512 versija 04) gyventojas turi pateikti nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gegužės 2 d. apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Prašymą FR0512 versija 04 galima pateikti:

– Elektroniniu būdu

Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą) arba sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose gali prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma versija 04 pateikti internetu.

Paprasčiausias būdas – prašymą pateikti interaktyviai (on-line).

Prašymo FR0512v.04 pateikimo “on-line” būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai naudojantis EDS, instrukcija.

Prašymą galima taip pat pateikti:

Prašymą užpildytą kompiuteriniu būdu (FR0512 versija 04. forma DOC formatu – užpildyti Fondo duomenys) ar ranka FR0512 versija 04 forma PDF formatu galima įteikti tiesiogiai VMI  arba įdėti į voką, užklijuoti, pasirašyti ant voko užklijos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo ir išsiųsti paštu gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijai.

Nuo 2022-01-01 skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus, bus priimamas ir nagrinėjamas tik elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateiktas prašymas.

Prašymas už 2020 m., 2019 m. ir ankstesnius metus teikiamas tokiais būdais:

  • elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);
  • įteikti tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima pateikti bet kurioje VMI (Dėl COVID – 19  atvykti į VMI laikinai nėra galimybės).;
  • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Prašymą užpildytą kompiuteriniu būdu (FR0512 versija 04. forma DOC formatu – užpildyti Fondo duomenys) ar ranka FR0512 versija 04 forma PDF formatu galima įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba įdėti į voką, užklijuoti, pasirašyti ant voko užklijos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo ir išsiųsti paštu gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijai.

Lopšelio-darželio “Kodėlčiukas” duomenys, reikalingi prašymui užpildyti:

Paramos gavėjo kodas 191641967
Banko sąskaitos numeris IBAN LT45 4010 0425 0003 0333
Paramos gavėjo pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“
Adresas S. Raštikio 21, LT-50135 Kaunas

Išsamesnę informaciją galite rasti: www.vmi.lt

Pridedame formas pildymui, kurias užpildžius (ranka ar kompiuteriu galima išsiųsti laišku), formas rasite čia FR0512(4)1 FR0512(4)1 (2)

 

Esame dėkingi už bendradarbiavimą ir paramą lopšeliui-darželiui „Kodėlčiukas“. Už Jūsų pagalbą bendruomenės vardu dėkoja lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“  direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė