Ikimokyklinis ugdymas (2 – 6 metai), 3 grupės mišrios grupės

Priešmokyklinis ugdymas (5 – 7 metai), 1 mišri grupė