Kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams pagalbą teikia logopedė Irena Daugirdienė, turinti metodininko kvalifikacinę kategoriją.

Logopedė dirba individualiai arba pogrupiais, priklausomai nuo užsiėmimo pobūdžio, vaiko amžiaus ir kt.