Nuotolinis ugdymas vyksta per elektroninį dienyną „Mūsų darželis“. Tėvai ir įstaigos darbuotojai bendrauja  per šiuolaikinę priemonę – Mūsų darželis (musudarzelis.lt). Taip patogu vykdyti nuotolinį ugdymą perduodant reikiamą informaciją tėvams. Pridedamas nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2020/03/NUOTOLINIO-DARBO-TVARKOS-APRASAS.docx