Steigėjas
kauno-miesto-savivaldybe
Partneriai
smm
upc
logo_lt

Sveikatos želmenėlių asociacijos nariai

bepatyciu-logo
Apklausos

Kaip vertinate mūsų įstaigos paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Jau nuo 2019-2020 m.m. Kauno l/d ,, Kodėlčiukas’’ mokytojos, prisijungė  prie  ,,e Twinning’’ – didžiausios Europos mokyklų bendruomenės. Dalyvaujame bendruose projektuose, organizuojame veiklas savo įstaigos ugdytiniams. Ugdytiniai imasi aktyvaus vaidmens, bendrauja, tyrinėja, rodo iniciatyvą. Mokytojos, vykdydamos ,,e Twinning’’ projektus, siekia savo ugdytiniams suteikti geriausią sėkmingos veiklos galimybę, dalinasi informacija, bendraujant, bendradarbiaujant ir plečiant jų akiratį. Dalyvaudami tokiuose projektuose, mokytojai ypatingai prisideda prie ugdymo kokybės gerinimo.                                 2021 11 25  vyko tarptautinė nuotolinė konferencija
„Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“, pagal tarptautinį e Twinning projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“/“World Universities to Schools“, kuris yra pelnęs 8 kokybės ženklelius, tapęs Europos kalbų ženklo 2020 laureatu. Projekto filmas demonstruotas Briuselio Europos kalboms skirtos konferencijos metu. Projekto metu surengta per 300 įvairių renginių: atvirų pamokų, susitikimų, popiečių, metodinių renginių, renginių įstaigose ir su Kauno rajono Švietimo centru, Kauno Švietimo Inovacijų Centru. Projekto aktualijos ne kartą aprašytos Švietimo naujienose, įstaigų tinklalapiuose, surengtos 6 tarptautinės konferencijos. Projekto partneriai – per 50 įstaigų – ikimokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, meno, įtraukaus ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų.

2021 11 25 konferencijos dalyvius pasveikino VDU prorektorė komunikacijai Doc. Vilma Bijeikienė, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas, projekto koordinatorės ir konferencijos organizatorės LSU dokt. Kristina Grigaitė- Bliūmienė ir dr.Asta Tamušauskaitė.

Konferencijoje pranešimus skaitė darželių, progimnazijų ir gimnazijų mokytojai, projekto „MAKE IT HAPPEN: ONOF“ (vykdomo su Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija) partnerė Meryem Haciman iš Turkijos (projekto mokytojų vardu).

Kauno l/d ,,Kodėlčiukas‘‘ mokytojai dalyvavo konferencijoje ir paruošė dvi elektronunes knygas: ,,Įtraukiojo ugdymo ikimokykliniame amžiuje įgalinimas, plėtojant komandinį darbą‘‘ šią knygą parengė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė ir mokytoja Sigita Žitinevičienė. ,,Ikimokyklinukų įtraukiojo ugdymo aplinkų kūrimas, integruotose veiklose‘‘ šią knygą parengė, direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė ir mokytoja Jolanta Ravinskienė.

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos vardu pranešimus skaitė anglų k. vyr. mokytoja Aušra Laurynaitienė. E-knygai pranešimą parengė istorijos vyr.mokytoja Jurgita Sipavičienė. Konferenciją pagerbė VDU ir VU tarptautinių studijų studentai iš Kinijos, Azerbaidžano, Nepalo, Malaizijos, Kipro, Serbijos ir Maroko.

Akademinės bendruomenės  vardu apie įtraukųjį ugdymą pranešimus skaitė Dr. A.Tamušauskaitė, Kauno l/d “Linelis“ direktorė. Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinėje /priešmokyklinėje įstaigoje per projektinę veiklą; Dr. T. R. Smith, VDU UKI lektorė, JAV. „Komandų, kalbančių įvairiomis kalbomis, sudarymas siekiant motyvuoti besimokančius daugiakalbėje auditorijoje” (pranešimas anglų k.). Dr. T.Ringailienė. VDU UKI direktorė. “Tarpkultūrinių ir daugiakalbystės įgūdžių lavinimas lietuvių kalbos kaip užsienio paskaitose”; Dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė, LSU, Kauno r. Garliavos J. Lukšos gimnazija, KTU Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „Įtraukiojo mokymo/si įgalinimas per vertybinių nuostatų formavimą tinklaveikoje tarp VDU užsienio studentų ir mokyklų projektų narių“.

Paskutinis projekto koncertas įvyko. Laukia nauji iššūkiai.

Telieka visiems atsakyti į klausimą: „Kokiu laipsniu aš realizavau savo laimę, apie kurią galvojau, perdaviau šiam kolektyvui?“ (Daniel Agiman, 2004).