Gerbiami tėveliai(globėjai),

Norime Jums priminti, kad visa informacija apie nuotolinį ugdymą, vaikų ugdymą, žaidimus, veiklas, pateikiama Jums el. dienyne ,,Mūsų darželis‘‘ (musudarzelis.lt) skiltyse – planai, vidinės žinutė, numatomos veiklos.

Mūsų mokytojos, dalinasi patirtimi, idėjomis kaip ne tik smagiai ir įdomiai, bet ir prasmingai vaikams organizuoti veiklą namuose. Primename, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų ugdymui galima išnaudoti įvairias erdves ir daiktus Jūsų namuose.

Mokytojos, numato ugdymo veiklas, planuoja ugdymo turinį, kuriame skiria praktines, kūrybines užduotis. Mokytojos, informuoja ugdytinių tėvus(globėjus) nurodydamos bendravimo formas,  pateikia užduotis, pasiūlo dalyvauti projektuose, sportinėje veikloje, moko taisyklingai kalbėti, tarti žodžius, ar tiesiog kūrybiškai praleisti rytą su savo vaiku ir nurodo iki kada turite tai padaryti. Atlikę užduotis, Jūs siunčiate mokytojoms į el. dienyne ,,Mūsų darželis‘‘ (musudarzelis.lt)  nuotraukas, video medžiagą, vaikų piešinius, ar kt., o mokytojos įkelia jas į veiklas. Taip pasidžiaugsime grįžtamuoju ryšiu ir pasidalinsime įdomiomis veiklomis.

Padėkime vaikams ugdytis ir augti kartu. Tik sutelkę bendras pastangas, pasieksime norimo rezultato vaikų ugdyme. Juk viskas vardan mūsų vaikų.

Nuotolinio ugdymo organizavimas

Nuotolinio ugdymo veiklos planas

Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė