Kvėpavimo įtaka vaiko kalbos raiškai yra svarbi. Kalbos taisyklingumas, aiškumas, sklandumas priklauso nuo to, kiek vaikas įkvėps, kiek iškvėps ir kaip paskirstys kvėpavimo jėgą. Logopedo ir tėvų bendradarbiavimas lavinant vaikų kalbinį kvėpavimą leidžia tikėtis geresnių darbo rezultatų.