Steigėjas
kauno-miesto-savivaldybe
Partneriai
smm
upc
logo_lt

Sveikatos želmenėlių asociacijos nariai

bepatyciu-logo
Apklausos

Kaip vertinate mūsų įstaigos paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Naujienos

Teikiame bendruomenės svarstymui Kauno lopšelio darželio „Kodėlčiukas“  direktorės Rasos Kazimieros Tamulaitienės 2021 metų veiklos ataskaitą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48,  mokyklos vadovas metų veiklos ataskaitą turi paskelbti viešai (įstaigos internetinėje svetainėje) ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei bei mokyklos tarybai.

Įstaigos bendruomenė per 10 dienų (iki 2022-01-30 imtinai) nuo ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Skelbiame direktorės ataskaitą 2022 metų veiklos ataskaita bei kviečiame teikti komentarus ir pasiūlymus rašant el. laišką Kauno lopšelio darželio „Kodėlčiukas“ tarybos narei – raštvedei Kristinai Abramavičienei  rastvede@kodelciukas.com

Mielieji,

Tegul Šv. Kalėdų ramus laukimas nuskaidrina Jūsų kasdienybę, sustiprina viltį, atneša džiaugsmo ir santarvės. Linkime šiltos bendrystės prie Kūčių stalo, gražių Šv. Kalėdų, dosnių prasmingais darbais ir sėkme.

Kauno l/d ,,Kodėlčiukas“  direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė bendruomenės vardu

Jau nuo 2019-2020 m.m. Kauno l/d ,, Kodėlčiukas’’ mokytojos, prisijungė  prie  ,,e Twinning’’ – didžiausios Europos mokyklų bendruomenės. Dalyvaujame bendruose projektuose, organizuojame veiklas savo įstaigos ugdytiniams. Ugdytiniai imasi aktyvaus vaidmens, bendrauja, tyrinėja, rodo iniciatyvą. Mokytojos, vykdydamos ,,e Twinning’’ projektus, siekia savo ugdytiniams suteikti geriausią sėkmingos veiklos galimybę, dalinasi informacija, bendraujant, bendradarbiaujant ir plečiant jų akiratį. Dalyvaudami tokiuose projektuose, mokytojai ypatingai prisideda prie ugdymo kokybės gerinimo.                                 2021 11 25  vyko tarptautinė nuotolinė konferencija
„Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“, pagal tarptautinį e Twinning projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“/“World Universities to Schools“, kuris yra pelnęs 8 kokybės ženklelius, tapęs Europos kalbų ženklo 2020 laureatu. Projekto filmas demonstruotas Briuselio Europos kalboms skirtos konferencijos metu. Projekto metu surengta per 300 įvairių renginių: atvirų pamokų, susitikimų, popiečių, metodinių renginių, renginių įstaigose ir su Kauno rajono Švietimo centru, Kauno Švietimo Inovacijų Centru. Projekto aktualijos ne kartą aprašytos Švietimo naujienose, įstaigų tinklalapiuose, surengtos 6 tarptautinės konferencijos. Projekto partneriai – per 50 įstaigų – ikimokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, meno, įtraukaus ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų.

2021 11 25 konferencijos dalyvius pasveikino VDU prorektorė komunikacijai Doc. Vilma Bijeikienė, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas, projekto koordinatorės ir konferencijos organizatorės LSU dokt. Kristina Grigaitė- Bliūmienė ir dr.Asta Tamušauskaitė.

Konferencijoje pranešimus skaitė darželių, progimnazijų ir gimnazijų mokytojai, projekto „MAKE IT HAPPEN: ONOF“ (vykdomo su Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija) partnerė Meryem Haciman iš Turkijos (projekto mokytojų vardu).

Kauno l/d ,,Kodėlčiukas‘‘ mokytojai dalyvavo konferencijoje ir paruošė dvi elektronunes knygas: ,,Įtraukiojo ugdymo ikimokykliniame amžiuje įgalinimas, plėtojant komandinį darbą‘‘ šią knygą parengė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė ir mokytoja Sigita Žitinevičienė. ,,Ikimokyklinukų įtraukiojo ugdymo aplinkų kūrimas, integruotose veiklose‘‘ šią knygą parengė, direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė ir mokytoja Jolanta Ravinskienė.

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos vardu pranešimus skaitė anglų k. vyr. mokytoja Aušra Laurynaitienė. E-knygai pranešimą parengė istorijos vyr.mokytoja Jurgita Sipavičienė. Konferenciją pagerbė VDU ir VU tarptautinių studijų studentai iš Kinijos, Azerbaidžano, Nepalo, Malaizijos, Kipro, Serbijos ir Maroko.

Akademinės bendruomenės  vardu apie įtraukųjį ugdymą pranešimus skaitė Dr. A.Tamušauskaitė, Kauno l/d “Linelis“ direktorė. Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinėje /priešmokyklinėje įstaigoje per projektinę veiklą; Dr. T. R. Smith, VDU UKI lektorė, JAV. „Komandų, kalbančių įvairiomis kalbomis, sudarymas siekiant motyvuoti besimokančius daugiakalbėje auditorijoje” (pranešimas anglų k.). Dr. T.Ringailienė. VDU UKI direktorė. “Tarpkultūrinių ir daugiakalbystės įgūdžių lavinimas lietuvių kalbos kaip užsienio paskaitose”; Dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė, LSU, Kauno r. Garliavos J. Lukšos gimnazija, KTU Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „Įtraukiojo mokymo/si įgalinimas per vertybinių nuostatų formavimą tinklaveikoje tarp VDU užsienio studentų ir mokyklų projektų narių“.

Paskutinis projekto koncertas įvyko. Laukia nauji iššūkiai.

Telieka visiems atsakyti į klausimą: „Kokiu laipsniu aš realizavau savo laimę, apie kurią galvojau, perdaviau šiam kolektyvui?“ (Daniel Agiman, 2004).

Kiekviena Rugsėjo 1-oji – tai, atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykite šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis.

Rugsėjo 1 –ąją, Mokslo ir žinių dieną, visų lauksime l/d ,,Kodėlčiukas‘‘ kiemelyje 11 val. Nekantraujame su visais susitikti. Visų vaikučių laukiame atvykstant į savo grupes. Jei oro sąlygos neleis susitikti kieme, vaikučiai savo grupėse, susitiks su draugais, žais, dalinsis vasaros įspūdžiais.  Nuo Rugsėjo 2 –osios kol kas į darželį bus įleidžiami tik naujai priimtų vaikučių tėveliai, kol vyksta adaptacinis periodas. Kitus vaikučius mokytojos pasitiks prie darželio durų.

P R I M E N A M E: kad šventės dalyviai turi laikytis saugaus atstumo, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 

 Keliaukime visi į žinių šalį kartu!                                                                                             

 Kauno lopšelio – darželio ,,Kodėlčiukas‘‘ administracija

 

Brangūs ugdytinių Tėveliai,

            Štai ir baigėsi dar vieni mokslo metai. Atsisveikinome su priešmokyklinio amžiaus grupės vaikučiais ir lauksime į jų vietą pačių mažiausių. Džiaugiamės, kad rugpjūtį galės pailsėti mūsų vaikai ir darbuotojai. Su nerimu laukiame rugsėjo, nežinome, kas laukia mūsų: kokie bus reikalavimai ugdymo proceso organizavimui, ką reikės daryti su prailginto veikimo grupėmis ir t.t. Jei kils kokių klausimų, nerimo ar tiesiog manysite, kad norite pasitarti, visada lauksime Jūsų laiško info@kodelciukas.com.

           Linkime saugios, sveikos, žaismingos, pilnos naujų  įspūdžių likusios  vasaros  išeinantiems atostogauti.              

 Būkime saugūs ir sveiki. Iki susitikimo rugsėjo 1 d.        

 

Gražios ir prasmingos likusios vasaros visiems.

Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė